თერაპია

დაბჟენა

დამატებითი ინფორმაცია მალე დაემატება.

ენდოდონტია

თერაპიაში ენდოდონტია არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი და საპასუხილმგებლო მიმართულება, რომელიც საკმაოდ პროგრესულია. სრულფასოვანი ენდოდონტია მიიღწევა თანამედროვე ტექნოლოგიებისა და აპარატურის გამოყენებით, რაც უიმედო სიტუაციის დროს ეფექტური შედეგის მიღების საშუალებას გვაძლევს. ენდოდონტიური ჩარევის საჭიროება არის ისეთი დაავადებების დროს, როგორიცაა პულპიტი (კბილის ნერვის ანთება, რაც შეტევითი, მუდმივი ხასიათის ტკივილით ხასიათდება) და პერიოდონტიტი (კბილის ფესვზე განვითარებული ანთება). ჩვენი კლინიკა უპირატესობას ანიჭებს VDW Reciproc System-ს.

პროფესიული წმენდა

დამატებითი ინფორმაცია მალე დაემატება.

კარიესი

კარიესი ერთ-ერთი საკმაოდ გავრცელებული დაავადებაა, რის დროსაც მიმდინარეობს კბილის მაგარი ქსოვილის დემინერალიზაცია, დარბილება. მისი მკურნალობა გულისხმობს დაკარგული ქსოვილის აღდგენას და პროცესის ლიკვიდაციას თანამედროვე საბჟენი მასალით.

გათეთრება

გათეთრება საკმაოდ მოთხოვნადი მანიპულაციაა. ჩვენ კლინიკაში, გათეთრების ორი სისტემა არსებობს : სახლის და საოფისე სისტემა. სახლის სისტემა გულისხმობს ექიმის მიერ შერჩეული გელით და დამზადებული კაპებით სახლში გათეთრების პროცესის დაწყებას. ოფის გამათეთრებელი სისტემა გამოიყენება უშუალოდ კლინიკაში, სტომატოლოგიურ სავარძელში ექიმის მეთვალყურეობის ქვეშ. პროცედურა სრულდება ერთ ვიზიტში.

მხატვრული რესტავრაცია

დამატებითი ინფორმაცია მალე დაემატება.