ორთოპედია

კბილების ნაწილობრივი ან სრული არ არსებობისას მზადდება სხვადასხვა სახისა და მასალის ნაწილობრივი ან მთლიანი ხიდები, პროთეზები და ერთეული გვირგვინები. ჩვენთან ყველა სახის ორთოპედიული სერვისის მიღება არის შესაძლებელი. კონსულტაციაზე ექიმი და პაციენტი ერთად შეარჩევენ ოპტიმალურ, სასურველ და ხელმისაწვდომ კონსტრუქციას.

ორთოპედიული სერვისები

კბილების ნაწილობრივი ან სრული არ არსებობისას მზადდება სხვადასხვა სახისა და მასალის ნაწილობრივი ან მთლიანი ხიდები, პროთეზები და ერთეული გვირგვინები. ჩვენთან ყველა სახის ორთოპედიული სერვისის მიღება არის შესაძლებელი. კონსულტაციაზე ექიმი და პაციენტი ერთად შეარჩევენ ოპტიმალურ, სასურველ და ხელმისაწვდომ კონსტრუქციას.