იმპლანტოლოგია ნავიგაციური მეთოდით

ჩვენს კლინიკაში იმპლანტაცია მხოლოდ ნავიგაციური მეთოდით ტარდება, რაც პროცედურას უფრო მარტივსა და კომფორტულს ხდის როგორც პაციენტისთვის, ასევე ექიმისთვის. ნავიგაციური შაბლონის გამოყენებისას ცდომილების დაშვება 0%-მდეა დაყვანილი.

ნაკლებად ტრავმული

აღსანიშნია, რომ ამ მეთოდით ჩატარებული მანიპულაცია ხშირ შემთხვევაში არ საჭიროებს განაკვეთის გაკეთებას და არის ნაკლებად ტრავმული.