ციფრული სტომატოლოგია / CEREC 3D

კომპიუტერული ტექნოლოგიები – კბილების თანამედროვე პროთეზირება
დარწმუნებით შეიძლება ითქვას, რომ Cerec-ის აპარატის წყალობით სტომატოლოგიაში კბილების აღდგენა, ფორმისა და ფერის შეცვლა ახალ ეტაპზე გადავიდა. CEREC-ის მეშვეობით შესაძლებელია, როგორც კარიესის მკურნალობა (დაბჟენა) ასევე გვირგვინების, ნახევარ გვირგვინებისა და ვინირების დამზადება. პროცედურის ერთ-ერთი დადებითი მხარე დროის ფაქტორია, უმოკლეს ვადაში შესაძლებელია ე.წ. ჰოლივუდის ღიმილის მიღება.

CEREC 3D

ლამაზი და ჯანსაღი ღიმილის მისაღებად პაციენტს აღარ უწევს დაქლიბული კბილებით სიარული და ლოდინი. Cerec 3D აპარატის საშუალებით 1 ვიზიტში შესაძლებელია რამდენიმე კბილის დამზადება. ასევე მნიშვნელოვანია ის ფაქტორიც, რომ კბილის ფორმის,ზომისა და ფერის არჩევაში პაციენტი მაქსიმალურადაა ჩართული და ექიმთან შეთანმხმებით ადგენს სასურველი ღიმილის დიზაინს.